II mərhələ üzrə dərs cədvəlləri


image not found

Cədvəli görmək üçün müvafiq qrup nömrəsinin üzərinə klik etməyiniz kifayətdir.

Elektrik mühəndisliyi

EM 2.19.1

EM 2.19.2

 

Energetika mühəndisliyi

EM 2.21

EM 2.22

EM 3.22

EEM 3.21

 

Elektroenergetika muhendisliyi

EM 2.20.1

EM 2.20.2

EM 3.20

 

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi

HFT 2.21

HFT 2.22

 

FH və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi

FH 2.19

FH 2.20

FH 3.20

 

Kimya mühəndisliyi

KM 3.22

KM 2.22

KM 2.21

KM 2.20

KM 2.19

 

Mexanika mühəndisliyi

MM 2.20

MM 2.21

MM 2.22

MM 3.22

 

Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi

NQQM 2.19

 

Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi

TM 2.19