II mərhələ üzrə 2022-2023-cü tədris ilinin yaz semestrinin
D Ə R S C Ə D V Ə L L Ə R İ


image not found

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin 

Təkrar ali təhsilin qiyabi şöbəsinin II mərhələ üzrə 2022-2023-cü tədris ilinin yaz semestrinin  


D Ə R S   C Ə D V Ə L L Ə R İ

 

Elektrik mühəndisliyi 

EM-2.19.1.docx 

 

Elektroenergetika mühəndisliyi 

EM-2.20.1

EM-2.20.2 

EM-3.20 

EEM-3.21

Energetika mühəndisliyi 

EM-2.21 

EM-3.22 

EM-2.22 

 

Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi 

FH-2.20.docx 

FH-3.20.docx 

 

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi 

HF-2.21 

HFT-2.22 

 

Kimya mühəndisliyi 

KM-2.20 

KM-2.21

KM-2.22 

KM-3.22 

 

Mexanika mühəndisliyi 

MM-2.21 

MM-2.20 

MM-2.22 

MM-3.22

 

Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi 

NQQM-2.19