I mərhələ üzrə 2022-2023-cü tədris ilinin yaz semestrinin
İ M T A H A N C Ə D V Ə L L Ə R İ


image not found

 

         Qrup                                        

 

Tarix 

050631  

Neft qaz mühəndisliyi 

NQM 2.22.1 II kurs 

050631  

Neft qaz mühəndisliyi 

NQM 2.22.2 II kurs 

 

 

22.05.2023 

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya: Akademik luğət və oxu vərdişləri  

 m.Yunsurova Aynur 

Saat 09 otaq 5* 

Riyazi analiz-2 

prov Əliyev Araz  

Saat 14 otaq 2 

 

 

23.05.2023 

Neft-qaz quyularının qazılması texnikası və texnologiyası  Dos.İbrahimov Rafiq  

Saat 09 otaq 1* 

Neft-qaz quyularının qazılması texnikası və texnologiyası  Dos.İbrahimov Rafiq  

Saat 14 otaq 2 

 

24.05.2023 

Hidravlika  Dos.İskəndərov Elman  

Saat 09  Otaq 2 

Hidravlika  Dos.İskəndərov Elman  

Saat 14 Otaq 2 

 

25.05.2023 

Tətbiqi fizika  Prof.Musayev Musavər  

Saat 09  Otaq 2 

 

Tətbiqi fizika  Prof.Musayev Musavər  

Saat 14  Otaq 2 

 

 

26.05.2023 

Diferensial tənliklər m.Tağıyev Rəşad 

Saat 09 otaq 1* 

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya: Akademik luğət və oxu vərdişləri  

dos.Əliyeva Sevil  

Saat 09 otaq  6* 

 

 

 

         Qrup                                        

 

Tarix 

050631  

Neft qaz mühəndisliyi 

NQM 2.22.3 II kurs 

050631  

Neft qaz mühəndisliyi 

NQM 2.22.4 II kurs 

 

 

22.05.2023 

Riyazi analiz-2 

prov Əliyev Araz  

Saat 09 otaq 2 

Neft qaz quyularının qazılması texnika və texnologiyası  

Müəllim Əsədova Gülşən 

Saat 14 otaq 3* 

 

 

23.05.2023 

Hidravlika  Dos.İskəndərov Elman  

Saat 09  Otaq 2 

Hidravlika 

Dos. Əhmədov Əlihikmət 

Saat 14 otaq 3* 

 

24.05.2023 

Neft-qaz quyularının qazılması texnikası və texnologiyası  Dos.İbrahimov Rafiq  

Saat 14 otaq 1* 

Tətbiqi fizika  

Dos Əskərov Dünyaməddin 

Saat 14 otaq  3* 

 

 

25.05.2023 

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya: Akademik luğət və oxu vərdişləri  m.Yunsurova Aynur 

Saat 09 otaq 1* 

Riyazi analiz 2 

Prof.Əliyev Araz  

Saat 14 otaq 3* 

 

 

26.05.2023 

Tətbiqi fizika  Prof.Musayev Musavər  

Saat 09  Otaq 2 

 

Xarici dil 

Dos.Hüseynova Fəridə  

Saat 14 otaq 3* 

 

 

 

         Qrup                                        

 

Tarix 

050631  

Neft qaz mühəndisliyi 

NQM 2.22.5 II kurs 

050631  

Neft qaz mühəndisliyi 

NQM 2.21.1 III kurs 

 

 

22.05.2023 

Neft qaz quyularının qazılması texnika və texnologiyası  

Müəllim Əsədova Gülşən 

Saat 9 otaq 3* 

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika 

M.Paşayeva Hüsniyyə 

Saat 09  Otaq 7* 

 

 

23.05.2023 

Hidravlika 

Dos. Əhmədov Əlihikmət 

Saat 9 otaq 3* 

Neft-qaz məlumatlarının işlənilməsinin riyazi-statistik üsulları   

Dos.Məmmədov Əziz 

Saat 09  Otaq 1 

 

24.05.2023 

Tətbiqi fizika  

Dos Əskərov Dünyaməddin 

Saat 9 otaq 3* 

Nəql fenomeni 

Prof.İsmayılov Qafar  

Saat 14  Otaq 7*   

 

25.05.2023 

Riyazi analiz 2 

Prof.Əliyev Araz  

Saat 9 otaq 3* 

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya: Sosial Communication Skills -Sosial ünsiyyət fəaliyyəti 

Dos. Əliyeva Sevil 

Saat 09  Otaq 7* 

 

26.05.2023 

Xarici dil 

Dos.Hüseynova Fəridə  

Saat 9   otaq 3* 

 

Yeraltı hidravlika 

Dos. Dadaş-zadə Mirzə 

Saat 09  Otaq 7* 

 

 

 

         Qrup                                        

 

Tarix 

050631  

Neft qaz mühəndisliyi 

NQM 2.21.2 III kurs 

050631  

Neft qaz mühəndisliyi 

NQM 2.21.3 III kurs 

 

 

22.05.2023 

Neft qazın quyu ilə çıxarılması texnologiyası  

M.Şirinov Məhəmməd 

Saat 14  Otaq 6 

Yeraltı hidravlika 

Dos. Dadaş-zadə Mirzə 

Saat 09  Otaq 6 

 

 

23.05.2023 

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika 

Dos.Qasımov Sərdar 

Saat 14  Otaq 1* 

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika 

Dos.Qasımov Sərdar 

Saat 14  Otaq 1* 

 

24.05.2023 

Nəql fenomeni 

Prof.İsmayılov Qafar  

Saat 09  Otaq 7*   

Tətbiqi fizika 

Dos. Əfəndiyeva İradə 

Saat 14  Otaq 5 

 

25.05.2023 

Tətbiqi fizika 

Dos. Əfəndiyeva İradə 

Saat 14  Otaq 7* 

Nəql fenomeni 

Prof.İsmayılov Qafar  

Saat 09  Otaq 6   

 

26.05.2023 

Yeraltı hidravlika 

Dos. Dadaş-zadə Mirzə 

Saat 14  Otaq 1* 

Neft qazın quyu ilə çıxarılması texnologiyası  

M.Şirinov Məhəmməd 

Saat 14  Otaq 6 

 

 

         Qrup                                        

 

Tarix 

050606 

Neft qaz mühəndisliyi 

NQM 2.20.1 IV kurs 

050606 

Neft qaz mühəndisliyi 

NQM 2.20.2 IV kurs 

 

 

22.05.2023 

Neft qaz quyularının geofiziki tədqiqatları 

Dos.Paşayev Namət 

Saat 14:00  Otaq 5 

Neft qaz yataqlarının işlənməsi 

Dos.Abdullayev Malik 

Saat 14:00  otaq 2* 

 

 

23.05.2023 

Neft qaz yataqlarının işlənməsi 

Dos.Abdullayev Malik 

Saat 09:00  otaq 5 

Neft qaz quyularının geofiziki tədqiqatları 

Dos.Paşayev Namət 

Saat 09:00  Otaq 2* 

 

24.05.2023 

Neftvermə əmsalının artırılması üsulları 

Dos.Abdullayev Malik 

Saat 09:00    Otaq 5 

Hidratlar və onlara qarşı mübarizə üsulları 

Dos.İsmayılov Şahin 

Saat 09:00 otaq 2* 

 

25.05.2023 

Maili və üfiqi quyuların qazılma texnikası və texnologiyası 

Dos.Rzazadə Səməd 

Saat 14:00   otaq 5 

Maili və üfiqi quyuların qazılma texnikası və texnologiyası 

Dos.Rzazadə Səməd 

Saat 09:00   otaq 2* 

 

26.05.2023 

Hidratlar və onlara qarşı mübarizə üsulları  

Dos.İsmayılov Şahin 

Saat 09:00 otaq 5 

Neftvermə əmsalının artırılması üsulları 

Dos.Abdullayev Malik 

Saat 09:00    Otaq 2* 

 

         Qrup                                        

 

Tarix 

050606 

Neft qaz mühəndisliyi 

NQM 2.20.3 IV kurs 

50606 

Neft qaz mühəndisliyi 

NQM 2.20.4 IV kurs 

 

 

22.05.2023 

Neftvermə əmsalının artırılması üsulları 

Dos.Mansurova Samirə 

Saat 09:00  Otaq 1* 

  

 

 

23.05.2023 

Hidratlar və onlara qarşı mübarizə üsulları 

Dos.Ələsgərov Yusif 

Saat 14:00 otaq 7* 

Neftvermə əmsalının artırılması üsulları 

Dos.Mansurova Samirə 

Saat 09:00    Otaq 6 

 

24.05.2023 

Neft qaz quyularının geofiziki tədqiqatları 

Dos.Paşayev Namət 

Saat 09:00  Otaq 1* 

Maili və üfiqi quyuların qazılma texnikası və texnologiyası 

M.Şirinov Məhəmməd 

Saat 14:00   otaq 6 

 

25.05.2023 

Maili və üfiqi quyuların qazılma texnikası və texnologiyası 

M.Şirinov Məhəmməd 

Saat 14:00   otaq 1* 

Hidratlar və onlara qarşı mübarizə üsulları 

Dos.Ələkbərov Yusif 

Saat 14:00 otaq 6 

 

26.05.2023 

Neft qaz yataqlarının işlənməsi 

Dos.İsmayılov Şahin 

Saat 14:00  otaq 2 

Neft qaz quyularının geofiziki tədqiqatları 

Dos.Paşayev Namət 

Saat 09:00  Otaq 6 

 

27.05.2023 

 

Neft qaz yataqlarının işlənməsi 

Dos.Abdullayev Malik  

Saat 09:00  otaq 6 

 

 

         Qrup                                        

 

Tarix 

050631  

Neft qaz mühəndisliyi 

NQM 3.22.1 III kurs 

050631  

Neft qaz mühəndisliyi 

NQM 3.22.2 III kurs 

 

 

22.05.2023 

Neft-qaz quyularının qazılması texnikası və texnologiyası  

Dos.İbrahimov Rafiq 

Saat 09.00 otaq 5 

Neft-qaz məlumatlarının işlənilməsinin riyazi-statistik üsulları 

Dos.Məmmədov Əziz 

Saat 09.00 Otaq1 

 

 

23.05.2023 

Hidravlika  

Dos.Atayev Mətləb 

Saat 14.00 Otaq 1 

Hidravlika  

Dos.Atayev Mətləb 

Saat 14.00 Otaq 1 

 

 

24.05.2023 

Neft-qaz məlumatlarının işlənilməsinin riyazi-statistik üsulları 

Dos.Məmmədov Əziz 

Saat 09.00 Otaq1 

Neft-qaz quyularının qazılması texnikası və texnologiyası  

Dos.İbrahimov Rafiq 

Saat 09.00 Otaq6 

 

25.05.2023 

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika dos.Qasımov Sərdar/  

Diferensial tənliklər 

Dos.Hüseynov Hamlet 

Saat 14.00 Otaq1 

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika dos.Qasımov Sərdar/  

Diferensial tənliklər 

Saat 14.00 Otaq1 

Dos.Hüseynov Hamlet 

Saat 14.00 Otaq1 

 

26.05.2023 

Fiziki və analitik kimya  

Dos.Süleymanova Elmira 

 Saat 09.00 Otaq 8* 

Fiziki və analitik kimya  

Dos.Süleymanova Elmira 

Saat 14.00 Otaq 8* 

 

27.05.2023 

Xarici dildə  işgüzar və akademik kommunikasiya  

m.Şıxyeva Sevda 

Saat 09.00 Otaq1 

Xarici dildə  işgüzar və akademik kommunikasiya  

m.Şıxyeva Sevda 

Saat 14.00 Otaq1 

 

         Qrup                                        

 

Tarix 

050606 

Neft qaz mühəndisliyi 

NQM 3.21.1 IV kurs 

050606 

Neft qaz mühəndisliyi 

NQM 3.21.2  IV kurs 

050606 

Neft qaz mühəndisliyi 

NQM 3.20.1 V kurs 

 

 

22.05.2023 

Neft qaz quyularının tamamlanması 

Dos.Həmşəyeva Mətanət 

Saat 9 otaq 8* 

Neft qaz quyularının tamamlanması 

Dos.Həmşəyeva Mətanət 

Saat 14 otaq 1 

 

 

 

23.05.2023 

Neft qazın quyu ilə çıxarılması texnologiyası 

Dos Novruzova Südabə 

Saat 9 otaq 8* 

Neft qazın quyu ilə çıxarılması texnologiyası 

Dos Novruzova Südabə 

Saat 14 otaq 8* 

 

 

24.05.2023 

Sənaye sahəsinin iqtisdiyyatı və menecmenti 

Müəllim Novruzov Atif 

Saat 14 otaq 8* 

Sənaye sahəsinin iqtisdiyyatı və menecmenti 

Müəllim Novruzov Atif 

Saat 14 otaq 8* 

 

 

 

25.05.2023 

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti 

Müəllim Əliyev Rəfael 

saat 9 otaq 8* 

Neft qaz çıxarmada təcrübənin riyazi nəzəriyyəsi 

Dos.Məmmədov Əziz  

saat 9.00 otaq 1 

Neft  qaz quyularının geofiziki tədqiqatları 

Dos.Paşayev Namət  

Saat 9.00 otaq 5 

 

26.05.2023 

Neft qaz çıxarmada təcrübənin riyazi nəzəriyyəsi 

Dos.Məmmədov Əziz 

saat 9.00 otaq 1 

 

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi 

Dos.İsmayılova Mehriban 

Saat 9.00 otaq 3 

Neft  qazın quyu ilə çıxarılması texnologiyası 

m.Şirinov Məhəmməd 

Saat 9.00 otaq 5 

 

27.05.2023 

  

Mülki müdafiə 

m.Qəribov Asif 

Saat 9.00 otaq 5