2022/2023-cü tədris ili üçün Buraxılış Yekun Dövlət
İmtahan cədvəli


image not found
İmtahanın keçirilmə tarixi İxtisaslar Qruplar Tələbə sayı İmtahanın keçirilmə vaxtı Auditoriya 
1 2 3 4 5 6 

 

 

 

12.06.2023 

050606-Neft-qaz mühəndisliyi NQM 3.20.1 27 09:00 
NQM 3.20.2 24 14:00 

 

050607-Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi 

NQQM 2.19 23 09:00 
NQQM 2.18.1 14:00 
NQQM 2.18.2 14:00 
NQQM 3.19.2 14:00 
050651-Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi FH 2.19 09:00 

 

 

 

13.06.2023 

050606-Neft-qaz mühəndisliyi NQM 3.20.3 19 09:00 
NQM 2.19.3 22 14:00 
050405-Sənayenin təşkili və idarə olunması STİO 2.19.1 21 09:00 
050655-İnformasiya texnologiyaları İT 2.19 12 09:00 
İT 2.18 09:00 
050626-Elektrik mühəndisliyi EM 3.19 09:00 
EM 2.19.2 16 09:00 

 

 

 

14.06.2023 

050606-Neft-qaz mühəndisliyi NQM 2.19.1 27 09:00 
NQM 2.19.2 16 14:00 
NQM 3.19.2 14:00 
NQM 2.7 14:00 

 

050405-Sənayenin təşkili və idarə olunması 

STİO 2.18.1 14:00 
STİO 3.18 14:00 
STİO 2.19.2 16 09:00 
STİO 2.19.3 15 14:00 
050625-Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi TM 2.19 13 09:00 
050641-Kimya mühəndisliyi KM 2.19 10 09:00 
050647-Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi MS 2.18 09:00