Müəllimlərimiz

Rafiq Məmmədov

Dosent
rafiq.mammadov@asoiu.edu.az