Dərslərin və imtahanların keçirilmə müddətləri(2022-2023)


image not found

ADNSU-da 2022-2023-cü tədris ilində təkrar ali təhsilin qiyabi şöbəsində dərslərin mərhələlər üzrə başlanma müddəti:

 

İxtisaslar

Semestrlər üzrə başlanma müddəti
PayızYaz
I Mərhələ
050631 - Neft-qaz mühəndisliyi

26.09.2022 

-15.10.2022

06.02.2023

-25.02.2023

II Mərhələ
050607 - Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi

 

 

 

17.10.2022 

- 05.11.2022

 

 

 

 

27.02.2023

-15.03.2023

050614-  Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi  mühəndisliyi
050618 - Kimya mühəndisliyi
050628 - Mexanika mühəndisliyi
050625 - Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi
050608 - Energetika mühəndisliyi
050626 – Elektrik mühəndisliyi
III Mərhələ
050624 - Mədən mühəndisliyi

 

 

07.11.2022

-26.11.2022

 

 

27.03.2023

 -15.04.2023

050621- Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi
050509 - Kompüter elmləri
050616 - İnformasiya texnologiyaları 
050647 - Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi
050405 - Sənayenin təşkili və idarə olunması
050405 - İqtisadiyyat
050408 - Menecment

 

ADNSU-da 2022-2023-cü tədris ilində təkrar ali təhsilin qiyabi şöbəsində  imtahanların mərhələlər üzrə keçirilməsi müddətləri:

 

İxtisaslar

Semestrlər üzrə 
PayızYaz
I Mərhələ
050631 - Neft-qaz mühəndisliyi

09.01.2023 

-14.01.2023

22.05.2023

-27.05.2023

II Mərhələ
050607 - Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi

 

 

 

30.01.2023 

- 04.02.2023

 

 

 

 

26.06.2023

-01.07.2023

050614-  Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi  mühəndisliyi
050618 - Kimya mühəndisliyi
050628 - Mexanika mühəndisliyi
050625 - Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi
050608 - Energetika mühəndisliyi
050626 –Elektrik mühəndisliyi
III Mərhələ
050624 - Mədən mühəndisliyi

 

 

20.02.2023

-25.02.2023

 

 

10.07.2023

 -15.07.2023

050621- Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi
050509 - Kompüter elmləri
050616 - İnformasiya texnologiyaları 
050647 - Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi
050405 - Sənayenin təşkili və idarə olunması
050405 - İqtisadiyyat
050408 - Menecment