Kimya mühəndisliyi

Gulnurə Məmmədova

Dosent

gulnure55@gmail.com