Təkrar ali təhsil ixtisaslar

ADNSU SMİİYİ Təkrar ali təhsil üzrə aşağıdakı ixtisaslar mövcuddur:

 • 050628-MEXANIKA MÜHƏNDİSLİYİ
 • 050614-HƏYAT FƏALİYYƏTİNİN TƏHLÜKƏSİZLİYİ
 • 050618-KİMYA MÜHƏNDİSLİYİ
 • 050616-İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI
 • 050408-MENECMENT
 • 050405-İQTİSADİYYAT
 • 050608-ENERGETİKA MÜHƏNDİSLİYİ
 • 050624-MƏDƏN MÜHƏNDİSLİYİ
 • 050631-NEFT-QAZ MÜHƏNDİSLİYİ
 • 050621-LOGİSTİKA VƏ NƏQLİYYAT TEXNOLOGİYALARI
 • 050509-KOMPÜTER ELMLƏRİ
 • 050607-ELEKTRİK VƏ ELEKTRONİKA MÜHƏNDİSLİYİ