İnformasiya texnologiyaları

Osman Mirzəyev

Dosent

osman55@mail.ru