Sənayenin təşkili və idarə edilməsi

Vida Muradxanlı

Dosent

vmuradkhanova@yahoo.com