Sənayenin təşkili və idarə olunması

Vida Muradxanlı

Dosent

vmuradkhanova@yahoo.com