Sənaye Müəssisələri İşçilərinin İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma İnstitutu

image not found

      Azərbaycan Respublikası “Xalq Təsərrüfatı Mütəxəssis və Rəhbər İşçilərinin İxtisasının Artırılması və Yenidənhazırlanması İnstitutu” Nazirlər Kabinetinin 18 oktyabr 1991-ci il tarixli 348 saylı qərarı ilə təşkil edilmiş və onun “Nizamnaməsi” 1992-ci ildə Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmişdir.

     Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “İqtisadiyyatın idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi haqqında” 08 yanvar 1996-cı il 03 saylı qərarı, “1996-cı ilinin I yarısında ölkənin iqtisadi yekunları və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qarşısında duran başlıca vəzifələri haqqında” 2 iyul 1996-cı il tarixli Prezident Fərmanını və təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar Nazirlər Kabinetinin 15 oktyabr 1996-cı il tarixli 11/4 -312 saylı məktubunun icrası məqsədi ilə institut Təhsil Nazirliyinin 07 noyabr 1996-cı il 573 saylı əmri ilə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının (ADNA) tabeliyinə verilmişdir.

     ADNA-nın 31 may 1999-cu il tarixli 01-40/7 saylı əmri ilə institutun adı dəyişdirilərək “Sənaye Müəssisələri İşçilərinin İxtisasartırma və Yenidənhazırlama İnstitutu” (SMİİYİ) adlandırılmış və nizamnaməsi ADNA tərəfindən təsdiq edilərək 24 may 2000-ci il tarixdə Azərbaycan Respblikası Statistika Komitəsi tərəfindən Dövlət Reyesterinə daxil edilib və 0016036 saylı şəhadətnamə verilmişdir.

     Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 13 iyun 2000-ci il tarixli qərarı ilə ADNA-ya özünü idarəetmə prinsipi əsasında fəaliyyət göstərmək hüququ verilmiş, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində 02 May 2012-ci ildə qeydiyyata alınmışdır. Muxtariyyət Hüququna malik ADNA qanunvericiliyinə və bu Nizamnaməyə uyğun olaraq tədris, elmi- tədqiqat, kadr, maliyyə-təsərrüfat və digər fəaliyyət növlərini həyata keçirməkdə sərbəstdir. ADNA-nın Nizamnaməsinin 1.15 bəndinə əsasən onun bazasında özündə müxtəlif tipli təhsil müəssisələrini birləşdirən komplekslər (kampuslar) yaradıla bilər. ADNA-nın Nizamnaməsinin 1.18 bəndinə əsasən ADNA tərkibinə daxil olan bütün struktur bölmələri ilə birlikdə vahid təhsil, elm və istehsalat kompleksidir və tərkibinə daxil olan bütün struktur bölmələrinin statusu və funksiyaları ADNA-nın Nizamnaməsi və Elmi Şuranın qərarları əsasında Rektor tərəfindən təsdiq olunmuş Əsasnamələrlə müəyyən edilir.

     ADNA-nın tərkibində fəaliyyət göstərən SMİİYİ tədris, təlim tərbiyə hissəsinin struktur bölməsidir. İnstitut 1996-cı il tarixdən hal-hazıra kimi ADNA-nın tərkibində qanunvericiliyin tələblərinə uyğun, onun struktur bölməsi kimi fəaliyyət göstərir. Qanunvericiliyin dəyişməsi ilə əlaqədar institutun fəaliyyətində ona uyğunlaşdırlır.

     İnstitutun əsasnaməsi yenidən işlənib ADNA-nın Elmi Şurasında qəbul edilərək Rektor tərəfindən təsdiq edilmişdir.


İnstituta qəbul üçün Elektron Qeydiyyat