Yenidən hazırlanma Tədris Qrafiki

ADNSU SMİİYİ Yenidənhazırlama üzrə
TƏDRİS PROSESİNİN QRAFİKİ:

* (Qeyd: Lazım olan ixtisası seçib tədris qrafikini yükləyə bilərsiniz)