Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

Lətafət İsmayılova

Dosent

latifa.ismaylova@gmail.com

Yeganə Sadıqova

Dosent

yegan52@mail.ru