2022/2023-cü tədris ilində təkrar ali təhsilin qiyabi şöbəsində ixtisaslar üzrə tyutorların bölgüsü

Əsədova Raziyə Əsəd qızı
e-mail: memmedzade2003@mail.ru
+994 12 598-29-12
050614. Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi FH-2.20, HFT- 2.21, HFT- 2.22
050628 – Mexanika mühəndisliyi MM-2.20, MM-2.21, MM-2.22, MM-3.22
050405. Sənayenin təşkili və idarə olunması STİE -2.7.1, STİE -2.7.2, STİE -3.18, STİE -2.19.1, STİE -2.19.2, STİE -2.19.3
050616. İnformasiya texnologiyaları İT-2.20, İT -2.21, İT -2.22
050509. Kompüter elmləri KE-2.21
Mikayılova Gülşən Ehtibar qızı
e-mail: mikayilova_gulshen@mail.ru
+994 12 598-29-12
050606. Neft-qaz mühəndisliyi NQM-2.19.1, NQM-2.19.2, NQM-2.19.3, NQM-3.19.1, NQM-3.19.2, NQM-2.7
050405. Sənayenin təşkili və idarə olunması STİO 2.20.1; STİO 2.20.2; STİO 2.20.3, STİO-3.20, STİO-3.21
Mustafayeva Ayişə Cuma qızı
e-mail: ayshen.mustafayeva.89@mail.ru
+994 12 598-29-12
050606. Neft-qaz mühəndisliyi NQM-3.22.1, NQM-3.22.2, NQM-3.20.1, NQM -3.20.2, NQM-3.20.3
050625. Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi TM –2.18, TM –2.19
050405.İqtisadiyyat İ-2.21, İ-2.22
Vəliyeva Şaiqə Səfər qızı
e-mail: sh_safarli@mail.ru
+994 12 598-29-12
050606. Neft-qaz mühəndisliyi NQM-2.20.1, NQM-2.20.2, NQM-2.20.3, NQM-2.20.4
050608. Elektroenergetika mühəndisliyi EM-2.18, EM-3.18, EM-3.20
050626. Elektrik mühəndisliyi EM -2.19.1, EM -2.19.2, EM -3.19
Cavadova Pakizə Mahir qızı
e-mail: pakiza_hatemxanli@yahoo.com
+994 12 598-29-12
050647. Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi MS-2.18
050618. Kimya mühəndisliyi KM- 2.20, KM- 2.21, KM- 2.22, KM- 3.22
050405. Sənayenin təşkili və idarə olunması STİE -2.18.1, STİE -2.18.2
050651. FH və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi FH-2.7, FH-2.19, FH-3.20
050655. İnformasiya texnologiyaları İT -2.18, İT -2.19
050408.Menecment M-2.22.1, M-2.22.2
050624.Mədən mühəndisliyi DM -2.22
Orucova Könül Azər qızı
e-mail: orucova.konul90@mail.ru
+994 12 598-29-12
050631. Neft-qaz mühəndisliyi NQM-2.18.1, NQM-2.18.2, NQM-2.21.1, NQM-2.21.2, NQM-2.21.3
050608. Energetika mühəndisliyi EM 2.21, EM-2.22, EM-3.22
050608. Elektroenergetika mühəndisliyi EM-2.20.1, EM-2.20.2, EM-3.21
Əliyeva Aytən Qiyaməddin
e-mail: ayten-eliyeva-2020@bk.ru
+994 12 598-29-12
050631. Neft-qaz mühəndisliyi NQM-2.22.1, NQM-2.22.2, NQM-2.22.3
050607. Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi NQQM-2.18.1, NQQM-2.18.2, NQQM-2.19, NQQM-3.19.2
050641. Kimya mühəndisliyi KM- 2.18, KM-2.19, KM- 3.19
Vahidzadə Səkinə Mətləb qızı
e-mail: sekine.vahidova@mail.ru
+994 12 598-29-12
050631. Neft-qaz mühəndisliyi NQM-3.21.1, NQM-3.21.2, NQM-2.22.4, NQM-2.22.5
050621.Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi LM -2.22
050408.Menecment M-2.21, M-3.22