Yenidənhazırlanma ixtisaslar

ADNSU SMİİYİ yenidənhazırlanma təhsili üzrə aşağıdakı ixtisaslar mövcuddur:

  • 050606- “Neft-qaz mühəndisliyi”
  • 050405- “Sənayenin təşkili və idarə edilməsi”
  • 040507- “Neft və qaz emalı”
  • 040407- “Menecment”
  • 040510- “Elektrik təchizatı”