Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi

İbrahim Həbibov

Professor

h.ibo@mail.ru