Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi

Rafiq Məmmədov

Dosent

rafiq.mammadov@asoiu.edu.az