II mərhələ üzrə 2022-2023-cü tədris ilinin yaz semestrinin
İ M T A H A N C Ə D V Ə L L Ə R İ


image not found

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin əlavə təhsil üzrə qiyabi şöbəsində 

təhsil alan tələbələrin 2022/2023-cü tədris ilinin yaz dərs sessiyasının imtahan 

C Ə D V Ə L İ 

II MƏRHƏLƏ

 

 

         Qrup                                       

 

Tarix

050608 Elektroenergetika mühəndisliyi

EM 2.20.1  IV Kurs

050608 Elektroenergetika mühəndisliyi

EM 2.20.2  IV Kurs

050608 Elektroenergetika mühəndisliyi

EEM 3.21   IV  Kurs

 

19.06.2023

  

Proqramlaşdırılan məntiqi kontroller

Dos.Xanəhmədova Samirə 

Saat 09  Otaq 3

 

20.06.2023

Elektrik sistemlərinin rejimləri

Dos.Zöhrabov Aris

Saat 14  Otaq 2

Elektrik sistemlərinin rejimləri

Dos.Zöhrabov Aris

Saat 14  Otaq 2

Kommunikasiya və Bussistemin əsasları

Dos.Sərdarova İcabikə

Saat 09  Otaq 2*

 

 

21.06.2023

Elektrik sistemlərinin istismarı

Dos.Zöhrabov Aris

Saat 9  Otaq 1

Elektrik sistemlərinin istismarı

Dos.Zöhrabov Aris

Saat 9  Otaq 1

Yüksək gərginlik texnikası

Dos.Əhmədov Elbrus 

Saat 14  Otaq 3

 

 

22.06.2023

Sənaye elektrik təchizatı

Dos.Məmmədova Gülayə

Saat 14  Otaq 2

Sənaye elektrik təchizatı

Dos.Məmmədova Gülayə

Saat 14  Otaq 2

Elektrik şəbəkələrinin və avadanlıqlarının mühafizəsi

Dos.Mirzəyeva Sevinc

Saat 09  Otaq 3

 

 

23.06.2023

Mühəndis iqtisadiyyatı

M.Novruzov Atif

Saat 09  Otaq 6

Mühəndis iqtisadiyyatı

M.Novruzov Atif

Saat 09  Otaq 6

Mühəndis iqtisadiyyatı

M.Novruzov Atif

Saat 09  Otaq 6

 

 

24.06.2023

  

Güc elektronikası və intiqalın idarə edilməsi

Dos.Rəhimov İlham 

Saat 09  Otaq 3

 


 

 

          Qrup                                       

 

Tarix

050608 

Energetika mühəndisliyi

EM 2.21  III Kurs

050608

 Energetika mühəndisliyi

EM 3.22  III Kurs

050608 Energetika mühəndisliyi

EM 2.22  II Kurs

 

 

19.06.2023

Diferensial tənliklər

Dos.Hüseynov Hamlet

Saat 09  Otaq 1

Fizika-2

Prof.Musayev Musavər

Saat 09 Otaq 6

Elektrik dövrələri nəzəriyyəsi-1

Dos.Əliyev Aydın

Saat 14  Otaq 1

 

20.06.2023

Elektrik dövrələri nəzəriyyəsi-2

Dos.Əliyev Aydın

Saat 14  Otaq 1

Mühəndis-kompüter qrafikası

M.Ağayeva Gülşad

Saat 09  Otaq 4*

Tətbiqi mexanika

Dos.Abbasov Sakit

Saat 09  Otaq 1

 

21.06.2023

Enerji istehsalı texnologiyaları

Dos.Nəsirov Şükür

Saat 09  Otaq 6

Elektrik dövrələri nəzəriyyəsi-2

Dos.Əliyev Aydın

Saat 14  Otaq 1

Riyazi analiz-2

Prof.Əliyev Araz

Saat 09  Otaq 3

 

 

22.06.2023

Texniki termodinamika və istilikötürmə

M.Kərimova Rəşidə

Saat 09  Otaq 6

Tətbiqi mexanika

Dos.Abbasov Sakit

Saat 09  Otaq 5

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

M.Nəcəfova Sevil

Saat 09  Otaq 4*

 

 

23.06.2023

  

Fizika-2

Dos.İsmayılov Cavanşir

Saat 09  Otaq 2

 

 

24.06.2023

   

 


 

 

          Qrup                                       

 

Tarix

050626

Elektrik Mühəndisliyi 

EM 2.19.1 V Kurs

050626

Elektrik Mühəndisliyi

EM 3.20 V Kurs

050651

FH və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi

FH-3.20,  V kurs

 

 

19.06.2023

Elektrik maşınlarının layihələndirilməsi

Dos.Əliyev Nadir

Saat 09:00 Otaq 7*

Elektrik şəbəkə və sistemləri

Dos.İsmayılova Gülgəz

Saat 14:00 Otaq 5

Həyat fəaliyyətinin biokimyəvi aspektləri 

dos.Əhmədova İradə 

saat 1400kabinet  5*

 

 

20.06.2023

İstehsalın iqtisadiyyatı və menecment

M.Novruzov Atif

Saat 09:00   Otaq 7*

Elektrik sistemlərinin istismarı 

Dos.Zöhrabov Aris

Saat 09:00 Otaq 5

Qəza xilasetmə texnikası  Dos.İsmayılova Mehriban

saat 1400-kabinet 5*

 

 

21.06.2023

Elektrik avadanlığının diaqnostikası

Dos.Əhmədov Elbrus 

Saat 14:00   Otaq 7*

Sənaye elektrik təchizatı

Dos.Məmmədova Gülayə 

Saat 09:00 Otaq 5

Ekoloji   xarakterli fövqəladə hallar və həyat fəaliyyəti təhlükəsizliyi

Prof.Kərimov Əyyub

saat 1400-  kabinet 5*

 

 

 

22.06.2023

Elektrik və elektron aparatlar

Dos.Xanəhmədova Samirə

Saat 09:00   Otaq 7*

Elektrik sistemlərində keçid prosesləri

Dos.Əliyev Aydın

Saat 14:00 Otaq 5

Texnogen   xarakterli fövqəladə hallar və həyat fəaliyyəti təhlükəsizliyi

ass. Yusubova Səbinə

saat 1400  kabinet   5*

 

 

 

23.06.2023

Avtomatlaşdırılmış elektrotexnoloji qurğular

Dos.Piriyeva Nəcibə

Saat 14:00   Otaq 7*

Mühəndis iqtisadiyyatı

M.Novruzov Atif

Saat 09:00 Otaq 6

Fövqəladə hallardan kompleks müdafiənin əsasları

ass.Babayeva    Hicran

saat 1400-kabinet 5*

 

 

 

24.06.2023

Güc elektronikası və elektrik avadanlığının qidalandırılması

Dos.Rəhimli İlham

Saat 09:00   Otaq 7*

Layihə menecmenti

Dos.İbrahimli Zülfiqar

Saat 09:00 Otaq 5

 

 

 


 

 

          Qrup                                       

 

Tarix

050614 “Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi 

 mühəndisliyi”

HFT-2.22, II kurs

050614 “Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

 mühəndisliyi”

HFT-2.21, III kurs

 

19.06.2023

Xarici dil (sosial ünsiyyət vasitəsi)

Müəllim.Yunsurova Aynur  saat 14:00 otaq 3

Materialşünaslıq   və materialların texnologiyası    Dos.Cabbarov Tahir  saat 14:00   otaq 2

 

20.06.2023

Riyazi analiz-2 Dos.Qasımov Qasım  saat 14:00   otaq 3

Fövqəladə halların təhlükəli amiləri 

Dos.Allahverdiyev Z saat 14:00  otaq 4

 

 

21.06.2023

Əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik Dos.Kazımova Lətifə  saat 14:00  otaq 2Yanma və partlayış nəzəriyyəsi  Dos.Şahpələngova B  Bəyim  saat 14:00

 

 

22.06.2023

Ümumi kimya   Dos.Əmənullayeva Günel   saat 14:00  otaq 1İqtisadiyyat obyektlərin işinin dayanıqlığı  Dos.Sadıqova Yeganə  saat 14:00  otaq 3

 

 

23.06.2023

Fizikanın əsasları

(fərdi) dos.İsmayılov Cavanşir saat 09:00  otaq 2

 

 


 

 

 

 

 

Tarix 

050614 “Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi  

mühəndisliyi”

FH-2.20, IV kurs

050618

Kimya mühəndsiliyi

KM 2.20  IV kurs 

050618

Kimya mühəndsiliyi

KM 2.21    III  kurs 

 

19.06.2023

Fövqəladə halların iqtisadiyyat   Müəllim .Novruzov Atif  saat 14:00   otaq 4

Polimerlərin emalının müasir texnologiyası  

Prof.Şıxıyev Kərəm

saat 900-  kabinet 5*

Kimyəvi termodinamikanın əsasları  

Dos.Muradxanlı Vida

saat 900- kabinet 1*

 

 

20.06.2023

Qəza xilasetmə texnikası  Dos.İsmayılova Mehriban  saat 14:00  otaq 5*

 Mineral gübrələrin kimyəvi texnologiyası

Dos.Məmmədova Gülnurə

 saat 900-  kabinet 5*

 

Materiallar haqqında elm  Dos.Əliyeva Gülnarə

saat 900 kabinet 1*

 

 

21.06.2023

Ekoloji xarakterli fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi Prof.Kərimov Əyyub  saat 14:00   otaq 5

 Kimyəvi kibernetika

dos.  Dos.Quliyeva Afaq

saat 900-  kabinet 5*

 

Tətbiqi fizika 

Dos.Əskərov Dünyamədin

saat 900- kabinet 1*

 

 

 

22.06.2023

Texnogen xarakterli fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi Müəl.Yusubova Səbinə  saat 14:00  otaq 5*

Üzvi maddələr sintezinin nəzəri əsasları 

Dos.Əmirov Sabir

saat 900-kabinet 5*

 

Kimya mühəndisliyi laboratoriyası I Dos.Süleymanova Elmira

saat 1400-kabinet 1*

 

 

 

23.06.2023

Təbii xarakterli fövqəladə hallar və həyat fəaliyyəti təhlükəsizliyi  Müəl.Yusubova Səbinə  saat 14:00  otaq 5  

 


 

 

 

 

 

Tarix 

050618

Kimya mühəndsiliyi

KM 3.22   III  kurs 

050618

Kimya mühəndsiliyi

KM 2.22  II kurs 

 

19.06.2023

Ümumi kimya II

Dos.Qurbanova Rəna

 saat 900-kabinet 2*

 

Ümumi kimya II

Dos.Qurbanova Rəna

 saat 900-kabinet 2*

 

 

20.06.2023

Materiallar haqqında elm  Dos.Əliyeva Gülnarə

saat 900 kabinet1*

 

Fizikanın əsasları

Dos.Əfəndiyeva İradə

saat 1400-3*

 

 

21.06.2023

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya sosial ünsiyyət fəaliyyəti

Şıxıyeva Sevda

saat 1400-kabinet 1*

 

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya  sosial ünsiyyət fəaliyyəti

Dos.Əliyeva Sevil

saat 900- kabinet  3 *                                                                             

 

 

 

22.06.2023

Üzvi kimya

Dos.Cəfərova Nahidə

saat 900-kabinet 1*

 

Üzvi kimya

Dos.İsmayılova Rəna

saat 1400-kabinet 3*

 

 

 

23.06.2023

Riyazi analiz II

Dos.Qasımov Sərdar

saat 1400-kabinet 1*

 

Riyazi analiz II

Dos.Qasımov Sərdar

saat 1400-kabinet 1*

 

 


 

 

 

 

 

Tarix 

050628 

“Mexanika mühəndisliyi” MM-2.22  II kurs

050628 

“Mexanika mühəndisliyi”

MM_3.22   III kurs

 

19.06.2023

Axın mexanikası

Dos.Əhmədov Əlihikmət  saat 09:00  otaq 2

 

Axın mexanikası

Dos.Əhmədov Əlihikmət  saat 09:00  otaq 2

 

20.06.2023

Xarici dil (Akademik luğət və oxu vərdişləri) Müəllim.Şıxıyeva Sevda  saat 09:00              otaq 3

Materialşünaslıq

Dos.Cabbarov Tahir  saat 09:00  otaq 4

 

21.06.2023

Avtomatlaşdırmanın əsaslar Dos.Sərdarova İcabikə  saat 09:00    otaq 7

Proqramlaşdırmanın əsasları

Dos.Bayramov İmran  saat 09:00  otaq 4

 

 

22.06.2023

Nəzəri mexanika Dos.Mustafayev Əmir   saat 09:00  otaq 3*

Kompüter qrafikası

Prof.Həbibov İbrahim  saat 09:00      otaq 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

23.06.2023

Riyazi analiz-1

Dos.Hüseynov Hamlet  saat 09:00  otaq 5

Materiallar texnologiyası

Müəl.Qurbanov Nurlan  saat 09:00  otaq 4

 


 

 

 

 

 

Tarix 

050628 

“Mexanika mühəndisliyi”

MM-2.21  III kurs

050630 

“Mexanika mühəndisliyi”

MM-2.20  IV kurs

 

19.06.2023

Materiallar müqaviməti

Dos.Abbasov Sakit  saat 09:00  otaq 5

Quyuların təmir avadanlıqları  Dos.Abbasov Natiq  saat 09:00  otaq 3

 

20.06.2023

Elektrotexnika və elektronikanın əsasları

dos.Ağayev Fərid  saat 09:00  otaq 2

Tribologiyanın əsasları

Dos.Aslanov Cəmaləddin  saat 09:00  otaq 8

 

 

21.06.2023

Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi

Dos..Əliyeva Sevda  saat 09:00  otaq 2*

Yükqaldırıcı və nəqledici maşınlar

Dos.Qafarov Fariz   saat 09:00  otaq 2

 

 

22.06.2023

Materiallar texnologiyası

Dos.İsmayılova Kəmalə  saat 09:00  otaq 2

    Diaqnostika və texniki xidmət   Dos.Ərəbov Rafiq  saat 09:00   otaq 1

 

 

23.06.2023

Termodinamika

dos.Nəsirov Şükür 

 saat 09:00   otaq 1

Neft-qaz istehsalının  texnikası dos.Hüseyinli Zemfira  saat 09:00 

 otaq 3