2022/2023-cü tədris ilinin yaz dərs sessiyasının imtahan
C Ə D V Ə L İ
III MƏRHƏLƏ


image not found

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin əlavə təhsil üzrə qiyabi şöbəsində 

təhsil alan tələbələrin 2022/2023-cü tədris ilinin yaz dərs sessiyasının imtahan cədvəli III mərhələ

 

 

 

Tarix 

050408 -Menecment 

M 2.22.1 

II kurs 

050408 -Menecment 

M 2.22.2 

II kurs 

 

10.07.2023

 

 

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Dos.Qasımov Sərdar 

saat 1400-1700

Otaq   2

Makroiqtisadiyyat  

dos.Rüstəmov İlham 

saat 900-1200

Otaq  1

 

11.07.2023

Makroiqtisadiyyat  

dos.Rüstəmov İlham 

saat 1400- 1700

Otaq   1

 

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Dos.Qasımov Sərdar 

saat 900- 1200

Otaq   5

 

12.07.2023

 

 

Sənayenin iqtisadiyyatı 

dos.Allahverdiyev Dağbəyi

saat 900-1200

Otaq  2

 

Sənayenin iqtisadiyyatı 

dos.Allahverdiyev Dağbəyi

saat 1400-1700

Otaq  2

 

 

 

Tarix 

050408 Menecment

M 3.22

III kurs

050408 Menecment

M 2.21

III Kurs

 

10.07.2023

 

 

Statistika

m.Hüseynov Səfər

Saat 09.00 Otaq 2

Statistika

m.Hüseynov Səfər

Saat 09.00  Otaq2

11.07.2023

Biznesin əsasları

m.Səmədov Sakit

Saat 09.00 otaq 2

Biznesin əsasları

m.Səmədov Sakit 

Saat 09  otaq 6

Strateji menecment

m.Cəbrayılov Rəşid

Saat 09.00 7*

Strateji menecment m.Cəbrayılov Rəşid 

Saat 09.00  7*

12.07.2023

 

 

Koorporativ idarəetmə

m.Novruzov Atif

saat 09.00 Otaq 6

Korporativ idarəetmə

m. Novruzov Atif/ 

Saat 09.00  otaq 6

 

Marketinq 

m.Sadıqova Səbinə

Saat 09.00 otaq 5 

13.07.2023

Əməliyyatlaırn idarə edilməsi

Dos.Qasımov Qasım

Saat 09.00 otaq1

Əməliyyatlaırn idarə edilməsi

Dos.Qasımov Qasım

Saat 09.00 otaq1

14.07.2023

 

 

Menecment

Dos.Məmmədova Zülfiyyə

Saat 09.00  Otaq 1

Menecment

Dos.Məmmədova Zülfiyyə

Saat 09.00  Otaq 1

 

 

Tarix  

050405 Sənayenin təşkili və idarə olunması

STİO 2.20.1

IV kurs

 

050405 Sənayenin təşkili və idarə olunması

STİO 2.20.2

IV kurs

 

 

10.07.2023

 

 

Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti

dos. İbrahimli Zülfüqar

otaq    1     saat   14:00

Kommersiya işi

dos.Mirheydərova Arzu

otaq     1*     saat  09:00

11.07.2023

Kommersiya işi

dos.Mirheydərova Arzu

otaq   1*   saat   09:00

Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti

dos. İbrahimli Zülfüqar

otaq   2   saat   09:00

12.07.2023

 

 

Korporativ idarəetmə

m.Novruzov Atif

otaq   1   saat  14:00

Korporativ idarəetmə

m.Novruzov Atif

otaq    1*  saat  09:00

13.07.2023

Beynəlxalq neft-qaz biznesi

dos.Məmmədova Zülfiyyə

otaq   1      saat   14:00

Beynəlxalq neft-qaz biznesi

dos.Məmmədova Zülfiyyə

otaq   1*     saat   09:00

 

14.07.2023

 

 

İşgüzar yazışmalar

m.Dadaşova Nurxanım

otaq    6     saat   14:00

İşgüzar yazışmalar

m.Dadaşova Nurxanım

otaq    5     saat   09:00

 

 

 

Tarix  

050405 Sənayenin təşkili və idarə olunması

STİO 2.20.3

IV kurs

 

050405 Sənayenin təşkili və idarə olunması

STİO 3.21

IV kurs

050405 Sənayenin təşkili və idarə olunması

STİO 3.20

V kurs

 

10.07.2023

 

 

İşgüzar yazışmalar

m.Dadaşova Nurxanım

otaq    1*   saat   14:00

Kommersiya işi

dos.Mirheydərova Arzu

otaq   1*    saat   09:00

 

Sənaye müəssisələrinin xarici-iqtisadi fəaliyyəti  

m.Əsədov Zaur

otaq    2*    saat  09:00

11.07.2023

Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti

dos. İbrahimli Zülfüqar

otaq     2    saat   14:00

Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti

dos. İbrahimli Zülfüqar

otaq  2   saat   09:00

Audit

dos.İbrahimova Sədaqət

otaq  2*    saat   09:00

 

12.07.2023

 

 

Beynəlxalq neft-qaz biznesi

dos.Məmmədova Zülfiyyə

otaq    7*   saat   14:00

Erqonomika və iş təhlükəsizliyi

dos.Kərimov Kərim

otaq     2*  saat  14:00

 

Sənaye müəssisələrinin texniki-iqtisadi layihələndirilməsi

dos.Kərimov Kərim

otaq    2*   saat  09:00

13.07.2023

Korporativ idarəetmə

dos.İbrahimova Sədaqət

otaq    2     saat   09:00

Korporativ idarəetmə

dos.İbrahimovaSədaqət

otaq    2     saat   14:00

Neft-qaz sənayesinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi

dos.İsmayılova Həcər

otaq      2*  saat  09:00

 

14.07.2023

 

 

Kommersiya işi

dos.Mirheydərova Arzu

otaq   2      saat   09:00

Sənayenin təşkili və idarə edilməsi

dos.Axundov Vidadi

otaq     2*     saat  09:00

 

15.07.2023

 

 

İşgüzar yazışmalar

m.Dadaşova Nurxanım

otaq     3     saat  09:00

 

       

                   Qrup                                       

tarix

050616 İnformasiya texnologiyaları 

İT-2.22 

II kurs

050616 İnformasiya texnologiyaları 

İT-2.21

III kurs

 

 

10.07.2023

Azərbaycan dilində akademik kommunikasiya

m.Əliyev Rəfael           

saat 09:00 otaq 4

İnformasiya təhlükəsizliyi

m.Məmmədov K               

saat 09:00 otaq 3*

 

11.07.2023

Riyazi analiz-2

Dos.Qasımov Qasım

saat 09:00 otaq 4

Sistemli analiz və modelləşdirmə

Dos.İsmayılov Elviz                     

saat 09:00 otaq 3*

 

12.07.2023

Fizika U KE.2.21

Dos.İsmayılov Cavanşir              saat 09:00 otaq 4   

Verilənlər bazası sistemləri

Dos.Məmmədov Vaqif                  saat 09:00 otaq 3*

 

13.07.2023

Xarici dil-3

Dos.Hüseynova Fəridə

saat 09:00 otaq 4

Veb sistemləri və texnologiyalar

Müəllim.Səttarova Gülşən                   saat 09:00 otaq 3*

 

14.07.2023

Müasir proqramlaşdırma sistemləri

Dos.Rəhimova Nazilə

saat 09:00 otaq 4

Diferensial tənliklər U KE-2.21

Dos.Tağıyev Rəşad                          saat 09:00 otaq 3*

       

                   Qrup                                       

tarix

İqtisadiyyat

İ 2.22 

II Kurs

050405 İqtisadiyyat

İ 2.21

III kurs 

 

 

10.07.2023

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya -3

m.Şıxıyeva Sevda

Saat 09  Otaq6

Azərbaycan iqtisadiyyatı

Prof.Süleymanov Qəzənfər 

Saat 09 otaq 5

 

11.07.2023

Makroiqtisadiyyat

Dos.Rüstəmov İlham

Saat 09  Otaq 1

Beynəlxalq iqtisadiyyat 

Dos.İsmayılova Həcər

Saat 09 otaq 8*

 

12.07.2023

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Dos.Hüseynov Hamlet

Saat 09  Otaq 1

Marketinq 

Sadıqova Səbinə

Saat 09 otaq 5

 

13.07.2023

Marketinq

m.Kamilov İlham/ 

Saat 09  Otaq 6

İnkişaf iqtisadiyyatı

Dos.İsayev Kamran

Saat 09 otaq 5

Beynəlxalq İtisadiyyat

m.Əhmədova İlhamə

Saat 09  Otaq 7*

 

14.07.2023

Azərbaycan iqtisadiyyatı

Dos.Əliyev Elman

Saat 09  Otaq 6

 

Menecment

Dos.Məmmədova Zülfiyyə 

Saat 14.00 otaq 1

İqtisadi fikir tarixi

Dos.İsayev Kamran

Saat 09 otaq 5

 

15.07.2023

 

 

Rəqəmsal iqtisadiyyat

Novruzov Atif

Saat14.00     

Saat 09 otaq 5

 

       

                   Qrup                                       

tarix

050621 Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi 

Lm 2.22

II kurs

050624 Dağ-mədən mühəndsiliyi 

DM 2.22

II kurs 

 

 

10.07.2023

Kompüter qrafikası

Prof.Həbibov İbrahim

Saat 09 otaq 5*

Riyazi analiz 2

dos.Səfərov Zaman 

saat 900 Otaq  3*

 

11.07.2023

Nəqliyyatda sığorta

Novruzov Atif

Saat 09 otaq 5*

 

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya sosial ünsiyyət fəaliyyəti

müəl.Şıxıyeva Sevda 

saat 900 Otaq  3*

 

12.07.2023

Tətbiqi fizika

Prof.Musayev Musavər

Saat 09 otaq 5*

Tətbiqi  fizika

dos.Əskərov Dünyaməddin 

saat 900 Otaq 3*

 

13.07.2023

Riyazi analiz 2

Prof.Əliyev Araz   

Saat 09 otaq 5*

 

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik   kommunikasiya 

Abdullayeva Könül

saat 900- Otaq  3*

 

 

14.07.2023

 

Ümumi kimya  

dos. Əmənullayeva Günel

saat 900 Otaq  3*

 

İmtahan cədvəli ADNSU-nun tədris işləri üzrə prorektoru, dosent Q.Ə.Məmmədov tərəfindən 05.07.2023-cü il tarixində təsdiq edimişdir.