Müəllimlərimiz

Malik Abdullayev

Dosent
malik.abdullayev.52@mail.ru